Microsoft MakeCode

Met Microsoft MakeCode kan je onder andere de Microbit, LEGO EV3-robot programmeren op grafische en tekstuele (Javascript) wijze… Neem...

Coding with Chrome

Al gehoord van deze Chrome-extensie? Misschien wakkert onderstaande beschrijving je nieuwsgierigheid aan: Learn, improve, or teach coding skills within...