Reviewstudie omtrent de effecten van programmeeronderwijs op computationeel denken

Om het onderwijs meer inzicht te geven in de efecten van programmeeronderwijs op het computationeel denken van leerlingen werd in Nederland een reviewstudie uitgevoerd. Het doel? Onderwijsontwikkelaars en docenten helpen bij het maken van keuzes over de wijze waarop programmeeronderwijs ontworpen kan worden om het computationeel denken bij leerlingen te bevorderen.

In de reviewstudie worden drie onderzoeksvragen beantwoord:

  • Welke evidentie is er dat programmeeronderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van computational thinking skills bij kinderen tussen 4 en 18 jaar?
  • Onder welke condities kan deze ontwikkeling het beste worden gerealiseerd?
  • Welk instrumentarium is er beschikbaar om de ontwikkeling ten aanzien van computational thinking skills in kaart te brengen?

Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat er positieve effecten van programmeeronderwijs zijn op vlak van:

  • generieke vaardigheden
  • computer science-concepten en computational practices
  • specifeke aspecten van tomputational thinking
  • onderzochte domeinspecifieke kennis en vaardigheden.

Lees je graag het ganse onderzoek na? Je vindt het via: https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2017/05/003-Antwoord-Rapport-Programmeeronderwijs.pdf