Python leren?

UHasselt ontwikkelde een tutorial die je leert programmeren in Python.

Hoe steekt deze tutorial in elkaar?
Om te beginnen moet je weten dat er 115 Python oefeningen/opdrachten op jou staan te wachten. Die 115 oefeningen handelen over de volgende onderwerpen:

  • de input() en print()-functies,
  • werken met getallen (floats & integers),
  • werken met strings,
  • het if/else-statement,
  • de for- en de while-lus,
  • werken met lijsten (lists), 2D-lijsten, sets en dictionaries.

De 115 oefeningen staan voor iedereen vrij ter beschikking via het online programmeerplatform repl.it (hierdoor hoef je geen eigen programmeeromgeving te installeren op je computer).

Waar haal je systematisch de kennis vandaan om deze oefeningen te kunnen maken?
Daarvoor werden video’s ontwikkeld, in functie van deze oefeningen. Elke video is zo kort mogelijk en behandelt bij voorkeur slechts één onderwerp. Dat heeft het grote voordeel dat je een specifiek onderwerp makkelijk(er) kan terugvinden. De video’s zijn vrij beschikbaar via Youtube op het Youtube kanaal “UHasselt Tutorials“.

De structuur van de ganse Pyhoncursus vind je terug op: https://www.uhasselt.be/tutorials. Je ziet er de volgorde van de video’s, de te maken oefeningen, extra tips en links, enz.

Veel plezier!