Physical computing met EV3, micro:bit en Arduino

Onderstaande module werd ontwikkeld door het Nederlandse SLO en is bruikbaar voor de lessen informatica havo/vwo maar kan natuurlijk evengoed in het Vlaamse secundair onderwijs gebruikt worden. De module vertegenwoordigt ongeveer een studielast van zo’n 60 uur.

Je vindt de module op: https://maken.wikiwijs.nl/135434/Physical_Computing_geheel#!page-4913100.

De docentenhandleiding bereik je via https://maken.wikiwijs.nl/136757/Docentenhandleiding.