Leren programmeren is als een taal leren…

Programmeren wordt in het algemeen behandeld als een STEM-vak (Science, Technology, Engineering, Math). Toch delen programmeertalen veel kenmerken met een (tweede) natuurlijke taal. Het is niet voor niets dat we spreken van ‘programmeertalen’. Programmeertalen kennen eigen woorden en symbolen en ze hebben een eigen grammatica en syntaxis (zinsbouw). Als je programmeert, creëer je betekenis door de woorden en symbolen op basis van regels (grammatica en vooral syntaxis) aan elkaar te rijgen. Onderzoek laat zien (Denny e.a., 2011) dat leerlingen enorm worstelen met die syntaxis van programmeertalen.
Lees het volledige artikel op https://www.kirschnered.nl/posts/Spreek_Jij_Python.