Leerlijn programmeren in Nederlands basisonderwijs

Complexe problemen oplossen door ze op te delen in kleine stukjes en daardoor leren hoe een computer werkt. Deze vaardigheid, een onderdeel van het zogenoemde computational thinking en daarmee een 21e-eeuwse vaardigheid, kunnen leerlingen voortaan onder de knie krijgen met hulp van de nieuwe leerlijn programmeren. De Nederlandse PO-Raad (noot: het Nederlandse primair onderwijs komt overeen met het basisonderwijs in Vlaanderen) en haar ICT-partner Kennisnet hebben deze leerlijn op 25 mei officieel gelanceerd op het minisymposium ‘computational thinking’. Vanaf nu kunnen alle scholen de leerlijn gebruiken in hun onderwijs. De leerlijn is ontwikkeld door en op initiatief van het primair onderwijsveld zelf.

Het aanbod maakt het mogelijk leerlingen vaardigheden te leren die ze nu en ook later op de arbeidsmarkt hard nodig hebben. Naar verwachting wordt het steeds belangrijker om goed met computers om te kunnen gaan en dat vereist een andere manier van denken. De leerlijn, die bestaat uit een verzameling begrippen, doelen en lesactiviteiten, helpt daarbij.

Voor scholen en hun leraren wordt het dankzij de leerlijn mogelijk programmeren op een gestructureerde manier aan te bieden. Bovendien kunnen ze deze inbedden in bestaande vakken als taal en rekenen. “Op die manier kunnen alle leerlingen ervan profiteren en hoeven scholen niet nog een extra vak te geven”, aldus vicevoorzitter Simone Walvisch van de PO-Raad. Er gebeurt al veel, maar scholen bieden programmeren nu vooral ad hoc aan, bijvoorbeeld als buitenschoolse activiteit en voor een selecte groep leerlingen.

Lees het volledige artikel op https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/primair-onderwijs-presenteert-nieuwe-leerlijn-programmeren

Of bekijk dadelijk de leerlijn via https://maken.wikiwijs.nl/74282/Programmeren_in_het_PO#!page-1838205