Leer programmeren

Via de onderstaande links pik je enkele basisconcepten op ivm programmeren. De onderstaande pagina’s hebben zeker niet (!) tot doel om van jou een volwaardige programmeur te maken maar proberen je net voldoende informatie te geven om te starten met…

  • Via de link “blokgebaseerd” ontdek je enkele mogelijkheden van de grafische programmeertaal Scratch (https://scratch.mit.edu/) en verken je enkele elementaire programmeerbegrippen dmv een tweetal werkbundels.
  • Onder de link “framegebaseerd” maak je kennis met de problemen die ontstaan bij de overgang van een blokgebaseerde programmeeromgeving naar een tekstuele. Via Greenfoot (http://www.greenfoot.org/) kan je Stride-scenario’s aanmaken waarin je framegebaseerd programmeert. Je kan evenzeer Java-scenario’s aanmaken waarin je tekstueel programmeert. Meer info omtrent framegebaseerd programmeren in Greenfoot vind je trouwens op http://www.greenfoot.org/frames/.
  • De link “tekstueel” biedt dan weer een opstapje naar het echte werk. Je vindt er verwijzingen naar een selectie (!) interessante boeken. Tevens wordt ingegaan op de vraag welke taal je nu precies moet leren…

Het grootste gevaar bij programmeren is starten zonder uitgeschreven algoritme. In dat geval vervalt programmeren vaak tot gissen en (vooral) missen. Je begrijpt dat dit alleen tot frustraties leidt.