Katholiek Onderwijs Vlaanderen introduceert computationeel denken in het basisonderwijs

Katholiek Onderwijs Vlaanderen trekt in het nieuwe leerplan voor het basisonderwijs volop de kaart van het zogenaamde ‘computationeel denken’. In het ontwikkelveld Ontwikkeling van wiskundig denken vinden we het doel Logisch en algoritmisch denken. In het ontwikkelveld Mediakundige ontwikkeling zien we in de leerlijn Mediamiddelen inzetten bij logisch en algoritmisch denken. Met wiskundig denken wil men in het nieuwe leerplan alle leerlingen stimuleren om hun wiskundige bagage te gebruiken om problemen op te lossen. Men streeft daarbij plezier en vertrouwen in het eigen kunnen na. Moeten kinderen dan opgeleid worden tot programmeurs? Neen! In het artikel wordt toegelicht wat computationeel denken betekent, waar het in het leerplan terug te vinden is, wat het voor schoolleiders betekent en wat het effect op de klasvloer is.

Lees het volledige artikel…