Hoe zit het nu met programmeren en probleemoplossend denken?

Hoewel sommigen pleiten voor het invoeren van schaken, programmeren, enz. in schoolcurricula vanuit de idee dat dit het probleemoplossend denken van leerlingen ten goede komt, blijkt er toch een serieus addertje onder het gras te zitten!

Zo lees je op pagina 53 van de Kennisnetpublicatie “Onderwijsvernieuwing met technologie”:
“Bij de inzet op vaardigheden wijs ik er vooral op dat het ontwikkelen van een vaardigheid binnen één vak, zoals creativiteit in de muziek of probleemoplossend vermogen bij programmeren, niet noodzakelijk leidt tot betere resultaten op die vaardigheid in het algemeen. Uit onderzoek blijkt dat dit meestal niet zo werkt. Wie goed problemen kan oplossen in de context van programmeren, wordt niet per se beter in problemen oplossen in het algemeen. Het is goed om helder voor ogen te hebben dat een vaardigheid die je binnen een bepaald vak leert, zich niet vertaalt naar daarbuiten.” – Pedro de Bruyckere

Raadpleeg de PDF-versie via https://www.kennisnet.nl/artikel/onderwijsvernieuwing-met-technologie-een-internationale-blik/