Python leren?

UHasselt ontwikkelde een tutorial die je leert programmeren in Python. Hoe steekt deze tutorial in elkaar? Om te beginnen...

Microsoft MakeCode

Met Microsoft MakeCode kan je onder andere de Microbit, LEGO EV3-robot programmeren op grafische en tekstuele (Javascript) wijze… Neem...